Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 10 april 2018

33. Motion om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen är besvarad (17:44)

Karin Engdal med flera (S) föreslår en utredning om att införa chefskörkort för samtliga chefer inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och Primärvårdstyrelsen har bifallit motionen. Servicenämnden och styrelsen för NU-sjukvården har avslagit den. Alla remissinstanser lyfter vikten av att det finns en regiongemensam introduktion som säkerställer det övergripande perspektivet samt ett komplement av förvaltningsspecifika delar. Det har dock redan utretts och just nu pågår ett arbete med att utveckla den regiongemensamma introduktionen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad när det gäller utredning om förutsättningar för att införa en regiongemensam chefsutbildning. Dessutom föreslås regionfullmäktige att avslå motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett obligatoriskt chefskörtkort.

Beslut: enligt förslag S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Karin Engdal

Program
29 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018