Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ny förbundsordning för kliniken för avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige 10 april 2018

24. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling föreslås erbjuda utländska patienter vård (16:34)

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har ett förslag om en ny förbundsordning. Det innebär att förbundet kan erbjuda utländska patienter vård i mån av kapacitet. Dessutom finns några redaktionella ändringar kring förbundets uppgift att svara för forskning och utveckling (FoU). Kommunalförbundet anger som skäl för förslaget att en uppdatering är nödvändig till följd av verksamhetens utveckling och övergång till uppdragsbeslutad drift.

Regionfullmäktige föreslås fastställa en ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling i enlighet med kommunalförbundets förslag.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Program
23 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018