Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om cochleaimplantat för vuxna

Regionfullmäktige 10 april 2018

30. Förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna utreds - förslag efter motion (16:53)

Mikael Melby (S) har i en motion från februari 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

utreda hur köer till Cochleaimplantat-operationer kan kortas för att nå en jämlik vård i riket

se över hur vuxna med behov ska kunna erbjudas dubbla implantat

se över förutsättningarna för att samla all utprovning av hörhjälpmedel, inklusive Cochleaimplantat i en och samma organisation. 

Cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. CI består dels av en inopererad del med en elektrodrad och en mottagare och dels en talprocessor.

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Regionfullmäktige föreslås därför besluta att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att:

utreda förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat av vuxna.

vidta åtgärder för att tillgodose behov av dubbla implantat till vuxna.

utreda möjligheten att inom rimlig tid (5-7 år) kunna byta ut gamla processorer för Cochleaimplantat till nya.

Motionens första och andra förslag bifalles därmed. Motionens tredje förslag, om att se över förutsättningarna för en samlad organisation på området, avslås.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Mikael Melby

Program
26 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018