Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att öka kompetensen i vårdens etik

Regionfullmäktige 10 april 2018

37. Motion om att öka kompetensen i vårdens etik är besvarad (18:32)

Kerstin Brunnström (S) och Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att regionen ska ta fram en strategi för hur kunskap om etiska grunder och förhållningssätt ska öka hos politiker i Västra Götalandsregionen. Motionärerna vill också att regionen ska se över sina möjligheter att tillhandahålla tillräcklig kompetens i etiska frågor för att stödja politiska beslutsfattare på alla nivåer.

Remissinstanserna anser att det är en viktig fråga att öka medvetenheten om medicinsk-etiska förhållningssätt bland regionens politiker och åstadkomma en djupare insikt om hur de kan användas i politiskt beslutsfattande. Varje nämnd och styrelse har möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika områden genom föreläsningar och seminarier via den politiska utbildningsgruppen som redan är etablerad inom Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagS och V reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Kerstin Brunnström Ann-Christine Andersson

Program
33 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018