Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet

Regionfullmäktige 10 april 2018

29. Motion om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet är besvarad (16:48)

Carina Örgård (V) med flera har i en motion från juni 2016 föreslagit att barnskyddsteamets verksamhet permanentas. Motionärerna föreslår också att en utredning om det bör etableras fler team lokalt i regionen med barnskyddsteamet som kunskapscentrum genomförs.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att finansiera barnskyddsteamets verksamhet till och med 2019. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att under 2018 utvärdera verksamheten och lämna förslag till fortsatt struktur och organisatorisk tillhörighet för Barnskyddsteamet.

Regionfullmäktige föreslås därför besluta att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslagV reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

Motion Vänsterpartiet

Program
25 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018