Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om vård till papperslösa på samma villkor

Regionfullmäktige 10 april 2018

35. Gällande lagstiftning om vård för papperslösa ska följas - motion avslås (18:10)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska erbjuda asylsökande och vissa papperslösa vård på samma villkor som svenska medborgare.

Remissinstanserna var eniga - gällande lagstiftning om vård och tandvård till asylsökande och papperslösa ska följas. Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.

Beslut: enligt förslagV reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Motion Eva Olofsson

Program
31 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018