Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige tar varje år ställning till frågan om ansvarsfrihet för deras verksamhet. Under 2018 bedrev 14 förbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick 2018 sammanlagt 160,2 miljoner kronor från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 39,2 miljoner kronor för 2018.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor, med ett spann från -1,1 till +2,4 miljoner kronor. Det egna kapitalet ökade med 2,1 miljoner kronor och var vid 2018 års bokslut 38,3 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret för samtliga samordningsförbund: Älv och Kust; Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng; Göteborg Centrum; Göteborg Hisingen; Göteborg Nordost; Göteborg Väster; Insjöriket; Norra Skaraborg; Sjuhärad; Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp; Vänersborg och Mellerud; Väst; Västra Skaraborg och Östra Skaraborg.

Beslut: enligt förslag

Program
8 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019