Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Framställan från styrelsen för SÄS. Anledning: Sjukhuset prognostiserade underskott

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Regionfullmäktige avslår styrelsens för Södra Älvsborgs sjukhus begäran att få överskrida budget (11:43)

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har tillskrivit regionfullmäktige med anledning av tre frågor: budgetöverskridande om 10 miljoner kronor, önskemål om förtydligande av samrådsprocessen mellan beställare och utförare och klargörande kring gemensamma DRG-priser (diagnosrelaterade grupper).

Regionfullmäktige fattar inte beslut under pågående budgetår att tillåta budgetöverskridanden. Samrådsprocessen förtydligas och regiondirektören tar fram ett förslag till riktlinjer för samråd. Frågan om gemensamt DGR-pris är besvarad i och med regionstyrelsens beslut om regiongemensamma priser 2020.

Regionfullmäktige avslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om godkännande av budgetöverskridande.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

Program
9 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019