Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Säkerställande av kvalitén i prioriteringsfunktionen i alarmeringstjänsten

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

I april 2017 beslutade regionfullmäktige att alarmeringstjänsten skulle organiseras genom ett fortsatt avtal med SOS Sverige Alarm AB och att prioriteringsfunktionen skulle organiseras och bedrivas i egen regi.

Grönblå Samverkan konstaterar att prioriteringsfunktionen inom ramen för Sjukvårdens larmcentral (SvLC) inte har nått upp till de mål och ambitioner som framgick av det material som utgjorde underlag för den politiska bedömningen och det efterföljande politiska beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen.

Beslut: enligt förslag

Program
19 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019