Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Förslag till kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 är ett resultat av intensiva dialoger och samråd. Kommuner, kommunalförbund, organisationer, institutioner, företag och akademi har tillsammans identifierat gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande vision - ett gott liv i Västra Götaland. Den innehåller vägledande kulturpolitiska perspektiv och fem områden av särskild strategisk vikt: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, använda tekniken och öka internationalisering.

Kulturstrategin fokuserar på strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- och kulturområden som definieras i den statliga förordningen. Kulturstrategin inkluderar dessutom områden av stor vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för samverkan med regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt bibliotekslagen.

Regionfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 och att anta Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023.

Beslut: enligt förslag

Program
15 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019