Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motionsbalansen samt redovisning av bifallna motioner

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes anmälas till regionfullmäktige. Enligt beslut i regionfullmäktige 2006 ska bifallna motioner redovisas årligen.

Sedan förra årets motionsbalans har 50 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 14 motioner.

Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Program
20 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019