Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om nya insatser för att rena Västerhavet

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Ja till motion om nya insatser för att rena Västerhavet (16:09)

Bijan Zainali (S), med flera, föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att ta nya initiativ till eller stödja innovationsprojekt för att rena hav och kuster från skräp i Västsverige. Motionen remitterades till regionutvecklingsnämnden och miljönämnden för yttrande.

Den sammanfattande bedömningen efter remissinstanserna är att motionen ska anses besvarad. Det var också regionstyrelsens huvudförslag. I enlighet med programmet för hållbara maritima näringar förs diskussioner med science parks i Västra Götaland om att knyta deras innovationsstödsnätverk närmare de marina och maritima sektorerna. Möjligheten för marin teknisk innovation för uppsamling av skräp i havet och för att ta sig an andra typer av miljöutmaningar till havs finns således.

På regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti, blev beslutet efter votering där S, V och SD yrkade på bifall, att förslaget till regionfullmäktige är att bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag

GrönBlåSamverkan reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Kerstin Brunnström Claes Redberg Bijan Zainali

Program
21 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019