Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om regional sammanhållningspolitik

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram förslag till en regional sammanhållningspolitik för VGR:s samlade verksamhetsfält. Sammanhållningspolitiken föreslås ligga till grund för andra strategier och innehålla målbilder för utveckling av samtliga regiondelar utifrån de lokala förutsättningarna.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionutvecklingsnämnden.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med den regionala utvecklingsstrategin, kulturstrategin och med de regionövergripande framtidsstrategierna för hälso- och sjukvården.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Bijan Zainali Michael Melby

Program
24 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019