Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Janette Olsson (S) med flera, föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om att ett regiongemensamt program för hälsofrämjande scheman i Västra Götalandsregionen tas fram. Tanken är att schemat tas fram i samarbete mellan HR och de fackliga organisationerna samt att pengar avsätts i budget för att uppfylla programmens mål inom rimlig tid.

Motionen har skickats på remiss till nämnden för Hälsan och stressmedicin och till styrelsen för NU-sjukvården. Nämnden för Hälsan och stressmedicin föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till att regiongemensamt arbetet med hälsofrämjande arbetstidsförläggning redan pågår. Styrelsen för NU-sjukvården anser att hälsofrämjande arbetssätt är viktigt, men föreslår att motionen avslås med hänvisning till att arbetet behöver bedrivas nära varje enskild verksamhet.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson

Program
26 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019