NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledning o frågestund

Regionfullmäktige 22 februari 2022

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.33)

Nyvalda

Länsstyrelsen har utsett Gunilla Hellén (V) till ny ledamot i regionfullmäktige.

Länsstyrelsen har utsett Gus Kaage (V) och Pernilla Börjesson (SD) till nya ersättare i regionfullmäktige.

Avsägelser

Håkan Linnarsson (S) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige från och med 23 februari 2022.

Jonathan Pasic (S) Göteborg, Conny Jervhäll (S) Göteborg, Boris Leimar (SD) Mölnlycke, Jennie Wadén (V) Västra Frölunda och Martin Darelius (L) Hisings Backa har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att:

godkänna avsägelserna och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (kl 09.34)

Alex Bergström (S) frågar ordförande i styrelsen för Närhälsan, Monika Beiring (M), om UPH, ungas psykiska hälsa, i Skaraborg.

Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om prestationsbaserade statsbidrag

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Socialdemokraterna Frågestund Alex Bergström Helén Eliasson Psykisk hälsa

Program
1 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022