Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, om bohuslänsk skärgårdstrafik

Regionfullmäktige 22 februari 2022

24. Motion av Martin Johansson (-) om bohuslänsk skärgårdstrafik (kl 16:33)

I en motion till regionfullmäktige yrkar Martin Johansson (-) att regionfullmäktige uppdrar till styrelser och nämnder att tillsammans med regionala, kommunala, lokala och statliga aktörer och intressenter ta fram förslag till att inrätta en färjeförbindelse med krav på säker och effektiv person-, gods- och sjuktransport mellan Kungälvs kommun och Härön på Tjörns kommun.

Regionfullmäktige beslutar att:

* motionen är besvarad och hänvisar till Västtrafiks pågående förstudie inför upphandling av båttrafik 2024.

Martin Johansson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Motion Martin Johansson Skärgårdstrafik Bohuslän

Program
13 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022