Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, medicinska delen av elevhälsan

Regionfullmäktige 22 februari 2022

25. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att regionen tar över den medicinska delen av elevhälsan i Västra Götalandsregionen (kl 16:39)

Heikki Klaavuniemi, Håkan Lösnitz och Magnus Harjapää (samtliga SD) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder om VGR kan erbjuda kommunerna att ta över den medicinska delen av elevhälsan.

I VGR pågår en utredning om sammanhållet vårdförlopp för barn och unga 0-17 år med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Utredningen syftar till att ta fram förslag på en sammanhållen vårdprocess.

Regionfullmäktige beslutar att:

* avslå motionen med hänvisning till pågående förbättringsarbeten inom VGR.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Elevhälsa

Program
14 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022