Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation, kollektivtrafiken vid försenad Västlänk

Regionfullmäktige 22 februari 2022

8. Interpellation av Joakim Rosdahl (D) om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas (kl 17:47)

Joakim Rosdahl (D) frågar kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas.

Vilka förberedelser har kollektivtrafiknämnden gjort för att kunna hantera ett scenario där Västlänken försenas med två eller flera år?

Vilka positiva och negativa effekter skulle en försening av Västlänken innebära för kollektivtrafikresenärerna i Västra Götaland?

Hur bedömer du att driftsbidraget till Västtrafik skulle komma att påverkas av en försening av Västlänken?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Interpellation Kollektivtrafik Joakim Rosdahl Demokraterna

Program
19 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022