Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation sjukhusens ekonomi, uppdrag och personal

Regionfullmäktige 22 februari 2022

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om sjukhusens ekonomi, uppdrag och personal (kl 10:21)

Janette Olsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om sjukhusens ekonomi, uppdrag och personal:

* Kommer sjukvården i Västra Götalandsregionen dras med besparingsåtgärder och personalneddragningar även i år?

* Sjukhusen visar på underskott i ekonomin, samtidigt som regionen har 100 000 människor i vårdkö och har svårt att behålla och rekrytera personal. Vad bedömer du att sjukhusens kostnadsutveckling och underskott beror på?

* När tror du att sjukhusen i Västra Götalandsregionen har ekonomi och verksamhet i balans så att patienter får vård i tid?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson Personal Ekonomi

Program
3 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022