Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Detaljbudget, m.fl. (Ärenden 11-17)

Regionfullmäktige 22 februari 2022

11. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022

12. Höjning av slutenvårdsavgiften

13. Riktlinje för likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

14. Tilläggsavtal till Sverigeförhandlingens storstadsavtal

15. Inköpspolicy och riktlinjer för inköp 2022-2026

16. Policy för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning

17. Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen till 2025

https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-22-februari-2022/#:~:text=11.%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talandsregionens,och%20med%202025.

Vård Miljö Vårdval Policy Detaljbudget Sverigeförhandlingen

Program
6 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022