Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, att utveckla Västtrafiks reklampolicy

Regionfullmäktige 22 februari 2022

27. Motion av Anders Strand (SD) med flera om att utveckla Västtrafiks reklampolicy (kl 17:18)

Anders Strand (SD) med flera har föreslagit i en motion att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att utveckla reklampolicyn i syfte att öka intäkterna till Västtrafik.

Västtrafik säljer inte reklamplats själva utan har upphandlade avtal som hanterar detta. Avtalet om försäljning av reklamplats i kollektivtrafikens fordon är nytecknat och löper till och med 2024 med option om förlängning i upp till tre år.

Regionfullmäktige beslutar att:

* avslå motionen med hänvisning till att reklam på fordon och hållplatser ligger inom Västtrafiks ansvarsområde.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Västtrafik Motion Sverigedemokraterna Anders Strand Marknadsföring

Program
16 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022