Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation, patientsäkerhetsbrister

Regionfullmäktige 22 februari 2022

7. Interpellation av Marianne Berndtsson (D) om patientsäkerhetsbrister i läkemedelsmodulen i Millennium (kl 17:28)

Marianne Berndtsson (D) frågar digitaliseringsberedningens ordförande Lars Holmin (M):

Kan du garantera patientsäkerheten vid läkemedelsordinationer och administrering i det nya systemet Millennium?

Hur ser du på att det nya systemet enligt den aktuella rapporten inte kan följa svenska lagar och föreskrifter vid en så vardaglig sak som att ordinera och administrera läkemedel?

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Interpellation Marianne Berntsson Demokraterna Millennium

Program
18 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022