Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, vårdbolag som fyller operationssalar.

Regionfullmäktige 22 februari 2022

20. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att upphandla vårdbolag som fyller regionens operationssalar (kl 14:42)

Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit åtgärder om att upphandla vårdbolag som fyller Västra Götalandsregionens operationssalar.

Det finns privata leverantörer som erbjuder en lösning med att hyra in hela operationsteam. Det bedöms dock vara samma personal som arbetar i VGR:s redan befintliga bemanningsavtal vilket innebär att samma personal flyttar mellan avtal och därmed tillkommer det ingen ökning av personal.

Regionfullmäktige beslutar att: motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Magnus Harjapää Vårdplatser Operationssalar

Program
9 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022