Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att fattade beslut måste verkställas

Regionfullmäktige 22 februari 2022

6. Interpellation av Bijan Zainali (S) om att fattade beslut måste verkställas (kl 11.43)

Bijan Zainali (S) frågar regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng (C) om fattade beslut som måste verkställas:

Kan du redogöra för varför beslut som fattas i nämnden inte verkställs?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Socialdemokraterna Interpellation Bijan Zainali Centerpartiet Kristina Jonäng Regionutvecklingsnämnden Regionutveckling

Program
5 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022