Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, erbjuda ett avgiftsfritt besök till tandhygien.

Regionfullmäktige 22 februari 2022

26. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att erbjuda åldersgrupperna 75, 80 och 85 år ett avgiftsfritt besök hos en tandhygienist (kl 16:56)

Heikki Klaavuniemi (SD) har föreslagit i en motion att åldersgrupperna 75, 80 och 85 år ska erbjudas ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist.

Regionfullmäktige beslutar att:

* avslå motionen mot bakgrund av att reformen av det statliga tandvårdsstödet föreslås träda ikraft den 15 januari 2026.

Motion Sverigedemokraterna Tandvård Heikki Klaavuniemi

Program
15 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022