Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation, motverka diskriminering av transpersoner

Regionfullmäktige 22 februari 2022

9. Interpellation av Can Altintasli (V) om att motverka diskriminering av transpersoner i primärvården (kl 17:56)

Can Altintasli (V) frågar ordföranden för styrelsen för Närhälsan Monika Beiring (M) om vad Närhälsan gör för att motverka diskriminering av transpersoner i primärvården:

Vad anser du att Närhälsan behöver göra för att komma till rätta med den diskriminering av transpersoner som idag är ett problem?

Vilka aktiva åtgärder anser du behövs för att få fler transpersoner att söka sig till primärvården och få den vård de behöver?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Vänsterpartiet Interpellation Primärvård Can Altintasli Diskriminering Transpersoner

Program
20 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022