Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, digital mottagning för unga med psykisk ohälsa

Regionfullmäktige 22 februari 2022

19. Motion av Janette Olsson (S) med flera om att etablera en digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa (kl 14:03)

Janette Olsson, Ann-Christine Andersson, Annica Erlandsson, Tomas Angervik, Susanne Berglund och Hanne Jensen (samtliga S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen ska utreda hur en regiongemensam digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa kan inrättas.

Västra Götalandsregionens koncernkontor har bedömt att det inte finns behov av att starta en sådan utredning eftersom det finns flera verksamheter som har riktade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa som arbetar med digitala tjänster och att utveckling sker kontinuerligt.

Regionfullmäktige beslutar att:

* avslå motionen med hänvisning till att det inte finns behov av att starta en sådan utredning.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Psykisk hälsa Digitalisering Barn och unga

Program
8 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022