Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa

Regionfullmäktige 22 februari 2022

22. Motion av Janette Olsson (S) och flera om nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa (kl 15:54)

Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S) och Louise Åsenfors (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen arbetar in regeringens nollvision i allt arbete och förstärker den med en egen nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning, som förankras och implementeras i all verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att:

* motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Arbetsmiljö Hälsa

Program
11 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022