Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation klara av rekrytera och behålla sjukskötersk.

Regionfullmäktige 22 februari 2022

3. Interpellation av Birgit Lövkvist (V) om åtgärder för att klara av att rekrytera och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården (bordlagd vid regionfullmäktige 30 november) (kl 09:51)

Birgit Lövkvist (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om åtgärder för att klara av och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården:

* Kommer det att komma några riktade ekonomiska satsningar till sjukhusen för att möjliggöra satsningar på ökad bemanning på ansträngda vårdavdelningar?

* Kommer ni att komma med riktade ekonomiska satsningar på arbetstidsmodeller som bygger på både kortare arbetstid och förbättrad kompetensutveckling?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Vänsterpartiet Interpellation Personal Birgit Lövkvist Moderaterna Johnny Magnusson Hälso- och sjukvård

Program
2 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022