Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation, uppföljning av det psykiatriska omhändertag.

Regionfullmäktige 22 februari 2022

10. Interpellation av Carina Örgård (V) om uppföljning av det psykiatriska omhändertagandet (kl 18:16)

Carina Örgård (V) frågar ordföranden i psykiatriberedningen Gunilla Druve Jansson (C) om uppföljning av det psykiatriska omhändertagandet:

Vad vill Grönblå Samverkan med Västra Götalandsregionens BUP-verksamheter i detta läge?

Är ni beredda att titta på hur vi kan matcha BUP-personalens löner med löner för personal inom första linjen?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277409

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård Psykisk hälsa

Program
21 av 21
Publicerad
tisdag 22 februari 2022

Regionfullmäktige 22 februari 2022