Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

VGR:s jämställdhetspris 2021

Regionfullmäktige 12 april 2022

Information: Närhälsan Frölunda Vårdcentral får VGR:s jämställdhetspris 2021 (kl 13.00)

Närhälsan Frölunda Vårdcentral får Västra Götalandsregionens (VGR) jämställdhetspris 2021 för sitt arbete med våld i nära relationer. Närhälsan Frölunda Vårdcentral får priset med motiveringen att:

"Närhälsan Frölunda Vårdcentral har på ett framgångsrikt sätt arbetat med våld i nära relationer. Alla medarbetare vid vårdcentralen arbetar med jämställdhetsfrågor i sitt dagliga arbete där arbetet våld i nära relationer är ett återkommande ämne. Tack vare ett tätt samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer har medarbetarna fått verktyg för att kunna möta våldsutsatta vuxna och barn i ett så tidigt skede som möjligt.

Närhälsan Frölunda Vårdcentral ser att de har en viktig roll i samhället i arbetet mot våld i nära relationer. Vårdcentralen deltar till exempel i Islandsprojektet, ett samverkansprojekt tillsammans med polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla ett konkret och effektivt samarbete kring våld i nära relationer. Vid vårdcentralen finns även en kurator som har ett specifikt uppdrag att arbeta med våld i nära relationer."

Priset är på 25 000 kronor och togs emot av Jessica Bergerheim, enhetschef och Lena Petersson, kurator vid Närhälsan Frölunda vårdcentral.

Jämställdhetspris Vårdcentral Våld

Program
5 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022