NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion, uppmuntra att resa hållbart till jobbet

Regionfullmäktige 12 april 2022

21. Motion av Jesper Johansson (V) om att uppmuntra Västra Götalandsregionens anställda att resa hållbart till jobbet (kl 17:45)

Jesper Johansson (V) har i en motion föreslagit att miljönämnden får i uppdrag att utreda hur det går att underlätta för VGR:s medarbetare att resa mer hållbart till och från arbetsplatsen till exempel gång, cykling och kollektivtrafik.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till VGR:s befintliga erbjudande av årskort på Västtrafik, införandet av förmånscyklar, uppdaterad rese- och mötespolicy, samt den resevaneundersökning som planeras inom ramen för miljönämndens och servicenämndens gemensamma satsning på hållbart resande i VGR.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Jesper Johansson Hållbar miljö

Program
17 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022