Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, jämställd hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige 12 april 2022

20. Motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om en jämställd hälso- och sjukvård (kl 17:39)

Regionfullmäktige bifaller motion från Janette Olsson (S) och Maria Bauer (S) om en jämställd hälso- och sjukvård.

Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att redogöra för på vilka områden det finns omotiverade könsskillnader i hälso- och sjukvård gällande förskrivning av läkemedel, hjälpmedel och tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska också ta fram förslag på åtgärder för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård där omotiverade könsskillnader framkommer.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Jämställdhet Hälso- och sjukvård Maria Brauer

Program
16 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022