Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nya motioner, anmälnings- och valärenden (25-27)

Regionfullmäktige 12 april 2022

25. Anmälan av inkomna motioner

Sju motioner har kommit in:

1. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om förebyggande hälsoinsatser i

krav- och kvalitetsboken.

2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om fetma och övervikt hos barn i

Västra Götalandsregionen.

3. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om att införa hälsobokslut i

Västra Götalandsregionen.

4. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) med flera om att inrätta en mobil

hörselteststation.

5. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om ”Vässa Västtrafiks

kommunikation!”

6. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om ”Tillgängliggör vår region för

fler!”

7. Motion av Carina Örgård (V) med flera om det bästa för barnen

Beslut: Motionerna remitteras till regionstyrelsen för vidare beredning.

26. Anmälningsärenden (kl 18:30)

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena.

27. Valärenden

Regionfullmäktige godkänner valberedningens förslag till val.

Inkomna motioner

Program
21 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022