Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelser och ansvarsprövning 2021

Regionfullmäktige 12 april 2022

9. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2021 års verksamhet (kl 13:47)

Revisorskollegiets årliga granskning av Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser visar att verksamheterna har åtgärdat många av de brister som revisorerna såg förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Mot en av nämnderna – nämnden för Hälsan och Stressmedicin – riktar revisorerna kritik i form av en anmärkning för väsentliga brister avseende nämndbeslut och delegeringsordning, omfattande brister inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom uppföljningen av intern kontroll.

Regionfullmäktige riktar en anmärkning mot nämnden för Hälsan och Stressmedicin med samma motivering som revisorskollegiet. Regionfullmäktige beviljar, med hänsyn till revisionsberättelserna, ansvarsfrihet för samtliga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar och deras ledamöter för 2021 års verksamhet.

Beslut: enligt förslag

Revisionsberättelse Ansvarsfrihet

Program
8 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022