Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om psykisk ohälsa hos äldre

Regionfullmäktige 12 april 2022

15. Motion av Janette Olsson (S) med flera om psykisk ohälsa hos äldre

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) skyndsamt tar fram en handlingsplan för äldre med psykisk ohälsa. I motionen lyfter motionärerna risken för att äldre med psykisk ohälsa inte uppmärksammas och att målgruppen inte får tillgång till den vård de behöver.

I VGR pågår flera satsningar för att säkerställa en god och jämlik vård för äldre med psykisk ohälsa, bland annat arbete för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens i VGR. Det finns också ett uppdrag om att göra en översyn av primärvårdens omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till att det pågår arbete i linje med motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Psykisk hälsa

Program
11 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022