Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om utveckling av kollektivtrafiken

Regionfullmäktige 12 april 2022

6. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om hur Västra Götalandsregionen ska få till ett kliv i utvecklingen av kollektivtrafiken (kl 18:42)

Jan Alexandersson (V) frågar Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden om utvecklingen av kollektivtrafiken:

Delar du min uppfattning om att de finns fler olika grunder för att satsa på kollektivtrafiken just nu?

Är du beredd att snabbt agera för att sänka priserna i kollektivtrafiken under en tidsbegränsad period?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277410

Vänsterpartiet Interpellation Kollektivtrafik Jan Alexandersson Utveckling

Program
23 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022