Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion hälsofrämjande insatser för personal

Regionfullmäktige 12 april 2022

19. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om hälsofrämjande insatser för personal inom Västra Götalandsregionen (kl 17:26)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i motion om hälsofrämjande insatser för personal inom Västra Götalandsregionen föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen undersöker förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt för regionanställda med hälsoundersökningar som följs upp med hälsosamtal, utvärdering och stöttning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till redan pågående arbeten.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Personalhälsa

Program
15 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022