Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion, att frigöra och öka patientnära läkartid

Regionfullmäktige 12 april 2022

22. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om att snarast utreda och vidta konkreta åtgärder i syfte att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen (kl 17:49)

Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda och vidta konkreta åtgärder i syfte att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till redan beslutade och planerade insatser.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Rose-Marie Antonsson Sjukvård

Program
18 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022