Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion att använda ett könsneutralt språk

Regionfullmäktige 12 april 2022

18. Motion av Kerstin Joelsson-Wallsby (V) med flera om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument (kl 17:06)

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) med flera har skrivit en motion om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument där könet inte är relevant. Motionärerna föreslår att pronomen hen ska användas som standard där könet är okänt eller oväsentligt eftersom hon och han kan vara exkluderande. De föreslår även att könade ord som tjänsteman och förtroendeman byts ut till tjänsteperson och förtroendevald.

Västra Götalandsregionen har en skrivhandledning som beskriver hur regionen ska skriva texter som är lätta att förstå, korrekta och vårdade. Denna skrivhandledning kompletterades i mars 2021 med en del som handlar om att skriva jämlikt, inkluderande och normmedvetet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till att VGR:s skrivhandledning innehåller det som motionärer efterfrågar. Begreppet förtroendeman byts ut till förtroendevald i skrivhandledningen.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Kerstin Joelsson-Wallsby Språket

Program
14 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022