Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner för år 2021

Regionfullmäktige 12 april 2022

7. Bokslutsdispositioner för år 2021 (kl 13.30)

Regionfullmäktige fastställer eget kapital för styrelser och nämnder per 2022-01-01 enligt förslag till bokslutsdispositioner för 2021.

Regionfullmäktige beslutar att gällande regelverk ska tillämpas och hänsyn tas till de beslut som fattats under 2020 avseende godkända underskott för sjukhusen enligt beslut i regionstyrelsen. Sammantaget innebär det att moderförvaltningen tillförs 2 miljarder kronor i eget kapital.

Regionfullmäktige beslutar att:

* godkänna förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen tillförs 2,04 miljarder kronor i eget kapital.

*det negativa egna kapitalet skall återställas senast tre år efter aktuellt bokslutsår för Södra Älvsborgs Sjukhus med 6,0 miljoner kronor och för Sjukhusen i väster med 19,9 miljoner kronor

* godkänna begäran från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutsdisposition reglera 52,4 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.

*godkänna begäran från norra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 3,5 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.

*godkänna begäran från södra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 18,7 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.

* godkänna begäran från östra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 7,4 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.

godkänna begäran från västra hälso- och sjukvårdsnämnden att i bokslutsdisposition reglera 66,8 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den i detaljbudget 2021 överenskomna hanteringen. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige i bokslutsdisposition 2021 reglerar 66,8 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.

* fastställa eget kapital för nämnder och styrelser enligt tjänsteutlåtandet.

Beslut: enligt förslag

Program
6 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022