NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om närvårdsplatser

Regionfullmäktige 12 april 2022

16. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om närvårdsplatser (kl 16:41)

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen startar en pilot med närsjukvårdsplatser med en lämplig och intresserad kommun där målet är att minska behovet av slutenvård på sjukhus.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående utvecklingsarbete i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Vård Janette Olsson Håkan Linnarsson Närvårdsplatser

Program
12 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022