Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om gemensam vårdbiträdesutbildning

Regionfullmäktige 12 april 2022

24. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en regional, standardiserad minimiutbildning för vårdbiträden och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram vilka arbetsuppgifter ett vårdbiträde ska utföra med hänvisning till det arbete som gjorts med arbetsväxling.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till tidigare beslut i personalutskottet och regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Utbildning

Program
20 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022