NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation: om flygresornas roll

Regionfullmäktige 12 april 2011

Interpellationer innebär att en ledamot ställer en något mer omfattande fråga och alla ledamöter får delta i debatten. Interpellationssvaren lämnas före mötet och finns publicerade på hemsidan i anslutning till dagordningen.

Nio interpellationer har lämnats in till dagens debatt i fullmäktige. En interpellation om flygresornas roll för att locka affärsresenärer, turister och övriga besökare till Västra Götaland debatterades under förmiddagen. Interpellationsdebatten läggs nu sist på dagordningen och fortsätter när alla övriga ärenden på dagordningen klarats av.

Kristina Jonäng (C) om flygresornas roll för att locka affärsresenärer, turister och övriga besökare till Västra Götaland.

Interpellationssvar

Program
5 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011