Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: Att ta krafttag mot bemanningsföretagen

Regionfullmäktige 12 april 2011

Annette Ternstedt (V) föreslår i en motion till fullmäktige att regionstyrelsen tar fram en handlingsplan för att göra Västra Götalandregionen oberoende av bemanningsföretag.

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med personalutskottets yttrande. Personalutskottet menar att regionens förvaltningar medvetna om ambitionen att minska beroendet av bemanningsföretag och att de arbetar med frågan.

På nationell nivå pågår redan en diskussion och att det finns ett gemensamt förhållningssätt att minska sjukvårdssektorns beroende av bemanningsföretag.

När det gäller schemaläggning av läkarna är det redan nu, med gällande avtal, möjligt att schemalägga läkarnas arbetstid vilket verksamheterna arbetar med för att uppnå en effektiv produktionsplanering.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Beslutet om motionens andra att-sats, om en nationell handlingsplan och förbud för landstingen att hyra läkare av varandra, avgjordes genom votering. 79 ledamöter röstade för förslaget att motionens andra att-sats är besvarad medan 70 ledamöter röstade för att andra att-satsen skulle avslås.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Motion

Program
27 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011