Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avtal om huvudmannaskap för kollektivtrafiken

Regionfullmäktige 12 april 2011

Från och med 1 januari 2012 ska Västra Götalandsregionen ta över hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Detta kommer att ske i samverkan med samtliga berörda kommuner.

Enligt tidplanen ska avtalet undertecknas vid Västtrafiks årsstämma, 27 maj 2011. För att möjliggöra övertagandet kommer det att genomföras en skatteväxling på 43 öre.

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen blir kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalands län.

Kollektivtrafik

Program
17 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011