Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Reglemente för kollektivtrafiknämnd

Regionfullmäktige 12 april 2011

När Västra Götalandsregionen blir regional myndighet för länets vill man tillämpa en modell med beställare och utförare och vill därför bilda en ny nämnd för kollektivtrafiken. Nämnden blir beställare och ska även bereda strategiska frågor inom sitt område inför beslut i regionfullmäktige. Nämnden ska också kunna företräda regionen i de samverkansorgan som skapas tillsammans med representanter för länets kommuner.

Regionfullmäktige beslutade att inrätta en kollektivtrafiknämnd och att anta reglemente för den nya kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafik

Program
18 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011