Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: om hälsocertifierade vårdcentraler

Regionfullmäktige 12 april 2011

Valéria Kant (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hälsocertifierade vårdcentraler.

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande. Enligt utskottet pågår flera arbeten i linje med motionärens vilja och flera av remissinstanserna i regionen är positiva till motionens förslag. Socialstyrelsen har under 2010 tagit fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Både regionens nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och kontoret för VG Primärvård anser att ett arbete med hälsocertifiering bör ingå i ett kommande regionuppdrag kring införandet av de nationella riktlinjerna.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslutet avgjordes genom votering. 94 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag om att motionen är besvarad. 48 ledamöter röstade för att motionen ska bifallas. 3 ledamöter avstod och 4 ledamöter deltog inte i röstningen.

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Valéria Kant

Program
25 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011