Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: Förstärk vårdkedjan för människor med prostatacancer

Regionfullmäktige 12 april 2011

I en motion till fullmäktige föreslår miljöpartisterna Birgitta Losman och Göran Larsson att regionstyrelsen och de medicinska sektorsråden ska utreda hur prostatavården ska utvecklas i framtiden. Motionärerna vill också att man utvecklar en regional handlingsplan för vårdkedjan för patienter med prostatacancer.

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad och hänvisar till att hälso- och föreslagit att utvecklingsarbetet för att förbättra vården för människor med prostatacancer ska fortsätta inom ramen för den regionala cancerstrategin.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion Birgitta Losman

Program
26 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011