Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: om att införa nattstopp i kollektivtrafiken

Regionfullmäktige 12 april 2011

Filmen Monica Selin (KD) Citerar ifrån finns att se på

www.kdvg.se

Monica Selin föreslår i en motion att Västtrafik ökar säkerheten för ensamma resenärer genom att införa så kallade nattstopp som innebär att en ensam resenär nattetid själv får bestämma var bussen ska stanna längs färdvägen.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Regionstyrelsen hänvisar till trafikförordningens regler och de bestämmelser som särskilt gäller fordon i linjetrafik. Kortfattat innebär bestämmelserna att fordon inte får stanna där det kan innebära fara eller hinder för övrig trafik och att föraren, när avstigning sker mellan hållplatser, har ansvar att följa trafikreglerna att upprätthålla trafiksäkerheten.

Om trafiksäkerheten upprätthålls anser styrelsen att avstigning kan vara möjligt vid andra ställen än hållplatser. Styrelsen anser samtidigt att det inte finns någon anledning att införa en rätt för resenärer att begära nattstopp.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Monica Selin

Program
23 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011